Formular de inregistrare

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Asociatia “Uniunea Editorilor din Romania”,  prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

Scopul prelucrării datelor personale este desfăşurarea activităţilor in cadrul proiectului “DANTE-C. Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Centru” MySMIS 107286, finanţat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formulare.

 

Refuzul determină neincluderea dumneavoastră în grupul ţintă al proiectului şi nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile gratuite pe care proiectul le oferă membrilor grupului ţintă.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai: Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AMPOCU) si/sau Organismului Intermediar corespunzator, în calitate de finanţator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării dalelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociatia “Uniunea Editorilor din Romania”, str Pta Presei Libere nr 1, corp D, etaj 4, cam 457, Bucuresti sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Prin continuarea inregistrarii:

  • îmi exprim consimţământul expres şi neechivoc, explicit şi informat, asupra colectării, prelucrării şi utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute de ari. 7, 8 si 9 din Legea nr. 677/2001.
  • inteleg ca prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.677/2001, precum si a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal  si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa in  legislatia nationala  prin Legea nr.506/2004.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Titlul proiectului: DANTE–C. Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunea Centru

ID proiect: POCU/82/3/7/107286

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018